Pseudo-eko-nörden förmår alltså inte koka potatis, men gillar tanken på ett eget potatisland. Pseudo-eko-nördens föreställningsvärld skiljer sig dock markant från den verkliga världen, varför Pseudo-eko-nörden ofta har en bristande förmåga att inse vilken rimlighet dennes önskningar har.

Precis som Ekonörden har Pseudo-ekonörden ett stort förråd av brysselkål. Genom att titta på brysselkålens form går personlighetstyperna att åtskilja: Pseudo-eko-nörden innehar (köpt) fryst brysselkål, till skillnad från Eko-nörden som har inlagd. Dessutom minskar inte Pseudo-eko-nördens förråd av brysselkål, eftersom Pseudo-eko-nörden har slutat att äta av brysselkålen. Detta efter att ha läst på förpackningen att brysselkål passar till kött och fågel. Eftersom Pseudo-eko-nörden är vegetarian hävdar denne att brysselkålen inte passar till dennes ko(n)st(iga)-vanor, något som enbart ska ses som ett uttryck för försvar av typen ”Rättfärdigande”.

Pseudo-eko-nörden finner, precis som Eko-nörden, ett nöje i näver-produkter. Skillnaden är följande: Eko-nörden finner ett nöje i näverprodukter på så sätt att denne anser de vara både fina och praktiska, medan Pseudo-eko-nörden finner näver-materialet föråldrat, och skrattar åt detta, om än med nostalgisk blick.

Det sista kännetecknet för Eko-nörden stämmer möjligtvis in även på Pseudo-eko-nörden: ”Ekonörden drömmer ibland om att titta på Svenska Hollywood-fruar, men det är en hemlis”. Även här är det viktigt att titta på symtomens orsaker. Att Eko-nörden hemlighåller att denne drömmer om att titta på Svenska Hollywood-fruar  tror man beror på att ett erkännande skulle leda till en alltför stor diskrepans mellan Eko-nördens övriga attribut, och det faktum att Svenska Hollywood-fruar ingår i Eko-nördens tv-tablå. Då ett erkännande eventuellt skulle kunna leda till klyvning av självet och en upplevelse av ett dissocierat jag använder sig Eko-nörden därför av försvaret Förnekelse.

Pseudo-eko-nörden däremot, har ett mer utbrett ambivalent förhållande till TV-program; då denne inte vet hur man kopplar in en TV ser Pseudo-eko-nörden varken på Svenska Hollywood-fruar eller andra program som inte visas på en play-kanal. Både eko-nörden och Pseudo-eko-nörden identifierar sig mer som ”Stenåldersmänniskan” än något annat, eftersom ingen av dem anser sig vara skapta för att leva i det här århundradet. Skillnaden ligger i rimligheten i denna identifiering; medan Eko-nörden skulle klara sig utmärkt i ett tidigare århundrade skulle Pseudo-eko-nörden inte ha klarat sig bättre förr, eftersom denne som sagt knappt vet hur man kokar potatis, och än mindre hur man odlar den.

Möjligen skulle Pseudo-eko-nörden klara sig utmärkt i en värld liknande den i tv-serien Downtown Abbey, men eftersom Pseudo-eko-nörden (ännu) inte lärt sig hur en TV kopplas in, känner denne inte till detta tv-program, som säkerligen annars skulle ha fångat Pseudo-eko-nördens intresse, och ersatt önskan om ett eget potatisland med en önskan om en egen herrgård.