granDet är den 22:a december 2012, världen tycks fortfarande existera – och om det är så att vi alla dog i går så är himmelen FÖRVILLANDE lik den gamla världen – och i brist på bl.a. julgran har Malena och jag anordnat detta ”boktorn”. Att de röda lyktorna riskerar att föra tankarna till ett sprakande bokbål var ingenting vi funderade på i stunden. God jul!