Studenter vid Konsthögskolan far illa och är rädda. Men hur många det handlar om är oklart och kårskrivelsen om situationen har fått kritik. Nu ska en enkät kartlägga läget bland studenterna på Konsthögskolan.

I en skrivelse som Umeå studentkår skickat till Umeå universitet framgår det att studenter på Konsthögskolan känt sig otrygga. Där står det bland annat att situationen på Konsthögskolan förvärrats sedan förra våren, att studenter upplevt att Konsthögskolans rektor, Swetlana Heger, utsatt studenter för kränkande särbehandling.

Vertex har haft kontakt med en grupp studenter på Konsthögskolan som är missnöjda med kårskrivelsen och menar att de inte fått göra sin röst hörd. Studenterna, som vill vara anonyma, säger att de inte känner igen sig i innehållet i kårskrivelsen.
– Vi är ju cirka 80 elever från BA till MA. Så alla känner alla. Ingen har uttryckt att de är missnöjda eller rädda.

Per-Olof Erixon, dekan vid Humanistiska fakulteten, är också kritisk till skrivelsen. Han menar att helhetsbilden av studenternas situation på Konsthögskolan framgår av den enkätundersökning som gjordes i höstas, där 39 svarande studenter gav arbetsmiljön det genomsnittliga betyget 4 av 5.

Elsa Lidholm, studentombud på Humsek, Humanistiska sektionen vid Umeå studentkår, menar att antalet studenter som finns representerade i kårskrivelsen inte är relevant.
– Vi tar alla studentfall på största allvar, oavsett om det är en eller hundra studenter som kommer till oss.

Nu ska en enkät kartlägga läget bland studenterna på Konsthögskolan.

Läs mer i Vertex nr 3-2017.

Text och foto:
Anders Samuelsson