”Nä, jag ska inte bli någon lärare, jag ska bli något där man kan tjäna pengar”. Så tänkte Mimmi Rönnqvist i slutet av gymnasiet. Nu är hon ny ordförande i Lärarnas Riksförbunds studerandeförening, LR Stud.

Mimmi Rönnqvist läser åttonde terminen på ämneslärar-programmet i Umeå och valdes i början av mars till ordförande i LR Stud. Att engagera sig för att åstadkomma positiva förändringar är ett starkt personlighetsdrag.

Att bara tycka något räcker inte, man måste agera. Därför hörde hon sommaren 2015 av sig till LR Stud.
– Jag sa ”jag har jättemycket energi, jättemycket engagemang som vill ut. Vad kan jag göra hos er?
Redan samma höst startade hon tillsammans med en annan student LR Stud Umeå.

Mimmi tycker att det ofta finns ett negativt tonfall när man pratar om lärare och har stött på många invändningar när hon berättat vad hon studerar.
– Jag får ofta höra ”oj, stort av dig, men hur orkar du det och varför?” och ”oj ni har så dålig lön” och blablabla. Det finns jättemycket att göra. Vi måste kämpa för att visa vad vi kan och visa att den svenska skolan är så viktig så vi måste lägga mer resurser helt enkelt. För det är ekonomi det kommer ner till, och att fler måste vilja bli lärare och att fler måste vilja fortsätta som lärare.

Läs hela intervjun i bilagan Pedagog i Vertex nr 3-2017.

Text och foto:
Vendela Wikström