Alla känner sig inte trygga i mörkret på campus.
Alla känner sig inte trygga i mörkret på campus.

En tredjedel känner sig otrygga i sitt bostadsområde och var tionde undviker att gå till campus på kvällstid. Det visar en trygghetsmätning bland studenter vid Umeå universitet.

Johan Johansson har nyligen tagit examen på kriminologiprogrammet vid Malmö högskola. Som examensarbete gjorde han, på uppdrag av Brottsförebyggande rådet i Umeå, under våren en trygghetsmätning bland studenter i Umeå. Det ämnet valde han bland annat för att han har funderingar på att flytta hit, och ville ha en bild av staden innan.

Information med en länk till enkäten gick ut via Umeå universitets nyhetsbrev, som mejlas till intresserade prenumeranter. 89 av de svarande studenterna uppfyllde kriterierna för att räknas in i undersökningen, som Johan Johansson sedan sammanställt.

Johan Johansson.
Johan Johansson.

Finns det något i resultaten som du blev överraskad av?
– Ja, lite att det var så pass många som kände otrygghet. Jag hade också trott att färre skulle vara rädda för någon specifik person i bostadsområdet. Jag reagerade också på att så många avstått aktiviteter, till exempel att vara på skolan på kvällstid och att gå på krogen, på grund av upplevd otrygghet.

Bertil Janson

Läs mer om undersökningen i Vertex nr 6-2015.