Den hårda vägen är att lära av egna misstag. Den enkla att lära av andras. Därför gick Vertex ut på campus och pejlade läget bland studenterna.

Och den brännande frågan var helt enkelt:

VILKET MISSTAG GJORDE DU
SOM NY STUDENT I UMEÅ?

Carolina Prost:
civilingenjörsprogrammet:
– Jag hade inte fått in en ordentlig studieteknik. Jag la min tid fel och hade inte fått grepp om hur mycket eller lite som faktiskt behövde pluggas vid olika tillfällen.

Victor Björndahl, tekniskt-naturvetenskapligt basår:
– Jag sköt upp uppgifter till sista sekund och hade inte alltid kurslitteraturen till hands i tid.

Julia Berg, exchange student,
business and administration:
– I didn’t know about the student literature book shop on campus and bought my first book elsewhere. I could have saved much more if I bought it there to begin with.

 

Läs om fler nybörjartabbar i Vertex nr 1-2018.

Text och foto:
Mats Pääkkölä