Lag Lag Ibid, så heter laget från Umeå universitet som klarade den lokala kvaltävlingen och gick vidare till semifinalen i Teknik-SM.

Teknik-SM, svenska mästerskapen i framtida teknik, är en tävling där landets studenter kan utmana varandra i framtida teknik. Den arrangeras av Sveriges Ingenjörer i samarbete med bland andra Ingenjörer utan gränser.

I onsdags hölls lokala kvaltävlingar på 15 universitets- och högskoleorter i Sverige. Totalt deltog 132 olika lag med sammanlagt 400 studenter. I Umeå ställde tre lag upp i kvalet, som hölls i MIT-huset, och allra bäst gick det för Lag Lag Ibid, som blev ett av de åtta lagen som gick vidare till semifinalen i Stockholm den 6-7 november.

I semifinalen i Stockholm får de åtta lagen jobba med problem av både teoretisk och praktisk natur. En av uppgifterna blir att ta fram ett förslag på lösning av ett verkligt problem i ett av Ingenjörer utan gränsers projekt i Tanzania.

De tre lag som klarar detta bäst går vidare till finalen den 7-8 november, där de tävlar om förstapriset, en vandringslokal, och en projektresa till Tanzania, där vinnarlaget får jobba med den bästa lösningen tillsammans med Ingenjörer utan gränser.

Bertil Janson