Svenska studenter kan tvingas betala femsiffriga belopp om de vill studera vid vissa utbildningar.

I sitt remissyttrande välkomnar Umeå universitet förslaget som ska underlätta utbildningssamarbeten mellan svenska och internationella lärosäten. Förslaget finns i regeringens budgetproposition och har orsakat heta känslor hos studentkårer över hela landet.

Wilmer Prentius.
Wilmer Prentius.

– En ökad internationalisering är en otroligt viktig fråga och något vi ställer oss positiva till, säger Umeå studentkårs ordförande Wilmer Prentius. Men jag tycker man försökt lösa problemet på ett förkastligt sätt. Inga avgifter ska drabba studenterna och allt annat är underordnat.

De tre kårerna vid Umeå universitet tar gemensam ställning mot vad de kallar ” ett stort avsteg från den svenska principen om avgiftsfrihet vid studier” och går med i den nationella kampanjen ”Nej till studieavgifter!”

Linn Raninen.
Linn Raninen.

Linn Raninen, ordförande för Umeå naturvetar- och teknologkår, säger att retoriken kring studieavgifter ändrats kring den grundläggande principen om avgiftsfri utbildning och att utvecklingen i andra länder visar att fler studieavgifter kan komma att vänta.
– Först infördes studieavgifter från tredjelandsstudenter, sen blir det fler avgifter och sen kommer avgifter för vanliga utbildningar. Titta på England där studieavgiften ligger på upp till 9000 pund per år för vanliga studenter.

Anders Samuelsson

Läs mer i Vertex nr 9-2014, som utkommer den 2 december.