Globala frågor kräver forskning på internationell nivå. Därför startar nu ett stort samarbete mellan 27 olika universitet i Sverige och Sydafrika. Ett av dem är Umeå universitet.

Greg Neely.

Under tre år satsar Sverige tio miljoner kronor för en ökad internationalisering av forskning. Från Umeå universitet väntas ungefär 15 personer delta i projektet. Fokus kommer att ligga på yngre forskare och doktorander.
– Det är de som är framtiden inom forskningen, säger Greg Neely, tidigare enhetschef på International Office på Umeå universitet.

Projektet, som tar fart i höst, innebär ett samarbete mellan totalt 27 universitet. Sju av dem ligger i Sverige och resterande 20 i Sydafrika. Hälften av finansieringen av Sveriges medverkan kommer från STINT, stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning.
– Det här skapar nya sätt och möjligheter att använda varandras kunskap. Umeå har ambitionen att utveckla internationellt samarbete i Afrika men hittills har man inte nått den nivå man hoppats, säger Greg Neely, som varit med i projektet sedan starten.

Internationalisering har visat sig höja kvaliteten på forskarutbildningar. De projekt som flera länder varit inblandade i har också fått större genomslag i forskningen. I det nya samarbetet kommer resultaten bli mer tillgängliga även för allmänheten via en ny interaktiv plattform.

Att öka internationella samarbeten kommer att leda till att Umeå universitets status höjs, menar Per Nilsson, internationell strateg på International Office.
– Vi utvecklas på forskningsfronten genom att umgås med andra duktiga forskare. Ett riktigt universitet är internationellt orienterat.

Projektet kommer att innebära att betydligt fler forskare från Sydafrika och Sverige får möjligheten att samarbeta jämfört med tidigare. Stort fokus kommer ligga på årliga seminarium. Det första äger rum i Sydafrikas huvudstad Pretoria under våren 2018. Där ska bland annat FN:s hållbara utvecklingsmål diskuteras.
– Vi bor i en värld med många gemensamma problem att lösa, till exempel miljöfrågor. Det krävs en internationalisering för att lyfta blicken till en annan nivå än den lokala, säger Greg Neely.

Vendela Wikström