Trots fler bostäder kan Umeå fortfarande inte garantera alla studenter ett boende under höstterminen. Samtidigt har flera andra studieorter löst bostadsbristen. Det visar SFS bostadsrapport.

Att veta att man har ett hem under hela sin studietid är en förutsättning för att kunna fokusera på utbildningen och trivas under sin studietid, menar Sveriges förenade studentkårer, SFS. Men bostadsbristen gör att många studenter inte kan vara säkra på att de har ett tryggt boende när de börjar studera. Det finns också de som tackar nej till sina studieplatser på grund av det.

Studentbostadsläget i landet.

I går kom SFS årliga bostadsrapport, som ger en bild av bostadsläget i 33 studentstäder i Sverige. Innehållet är både oroande och glädjande, enligt SFS. Sedan 2012 har antalet röda städer, där studenter inte kan garanteras ett boende under höstterminen, ökat från sex till tretton.

Men även de gröna städerna, där studenter får ett tryggt boende inom den första månaden, har under samma period ökat från tre till nio. Halva ökningen har skett under förra året. Förklaringen kan vara att fler kommuner satsar mer på att lösa bostadsbristen, samt Regeringens beslut förra hösten om att ge 11,3 miljarder kronor i investeringsstöd till byggandet av studentbostäder och hyresrätter.
– Tack vare investeringsstödet kan det byggas fler små, klimatsmarta hyresrätter med rimliga hyror i Sverige. Bristen på bostäder, inte minst hyresrätter, hämmar Sveriges utveckling när människor inte kan flytta dit de vill för att jobba eller studera, sa bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson i ett pressmeddelande efter att beslutet fattats.

Umeå har länge varit en av städerna på den röda listan, och så även i år. Men trycket har lättat något. I våras var minskningen kraftig, uppger Marie Söderström, vd på Bostaden. Inför terminsstarten syns dock ingen skillnad i kötider för studentbostäderna.
– I medeltal är det cirka tolv månader för ett studentrum. Men kötiderna kortas ner i mitten och i slutet av terminen, säger Marie Söderström.

Jämfört med förra hösten finns drygt 350 nya studentlägenheter i Umeå. På Tvistevägen, i skogen mellan Ålidhem och campus, blir ytterligare 302 av Balticgruppens lägenheter färdiga för inflytt i början av nästa år. Där finns inget kösystem. De som anmäler sig först får boendet.
– Man ska inte behöva stå i kö från det att man föds tycker vi, säger Thomas Jonsson, vd på Balticgruppen Fastighet.

Just långa kötider är något som många studenter brottas med. När Vertex pratar med ett tiotal studenter har de flesta löst bostadsfrågan, men känner någon som inte gjort det.
– För mig gick det ganska enkelt. Alla sa åt mig tidigt att ställa mig i bostadskö. Då var det jättelätt hitta bostad. Men jag har en vän som ställde sig i kö först förra året och henne går inte så bra för, säger Ronja Dudenhöfer som börjar på Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap.

Munam Rashid från Lidköping som har valt samma utbildning, har inte fått tag i bostad när Vertex pratar med honom. Under tiden han söker kommer han bo hos sin pappa som jobbar i Umeå.
– Jag hade tänkt vara hos honom ett litet tag tills jag hittar ett boende. Jag har ställt mig i kö och hoppas att jag hittar något till slut.

Vendela Wikström