En misstrivs gravt med umgänget i korridoren. Den andra stör sig på störande faktorer under tentapluggandet i UB. Vinnarna i Vertex arg-tävling är nu utsedda.

Korridorlivet kan vara speciellt – och inte helt lätt alla gånger, beroende på vem som råkar bli ens granne. Detta framgår med all tydlighet i signaturen ”Korridortjejens” vinnande bidrag i Vertex arg-tävling, som utlystes i februari. ”Korridortjejen” får 1000 kronor så äran då förstås.

Andrapriset går till civilekonomstudenten Jenny Uneby och hennes diagram över störande faktorer i tentapluggandet. För det får hon 500 kronor och en hel del ära hon också.

Kolla in de vinnande bidragen i Vertex nr 2-2018,
som utkommer den 19 mars.