En riktigt bra lärare och en hängiven studievägledare prisas nu av Umeå studentkår. Läraren Bo Nilsson får pedagogiska priset och Agneta Frick studievägledarpriset.

Umeå studentkår delar varje år ut ett pedagogiskt pris och ett studievägledarpris. Det är bara studenter som har att rätt nominera pristagare och antalet nominerade har enligt kåren i år varit fler än på länge, ett 30-tal till pedagogiska priset, fem till studievägledarpriset.

I år är det Bo Nilsson, institutionen för kultur- och medievetenskaper, som får det pedagogiska priset. Agnetha Frick vid institutionen för informatik får årets studievägledarpris.

I juryns motivering till Bo Nilssons pedagogiska pris heter det att han får det ”för ett stort engagemang i lärarrollen, ett reflekterande förhållningssätt till pedagogik, sin strävan att ständigt utveckla utbildningen i dialog med studenterna och sin vilja att erbjuda undervisning till samtliga studenter oavsett bakgrund på lika villkor.”

Agneta Frick prisas ”för sin hängivenhet till professionen, sin strävan mot ständig kompetensutveckling och utveckling av studievägledarrollen, sitt gedigna arbete med regelverksefterlevnad, samt sin entusiasm och vilja att se varje enskild student.”