Två av fiken på universitetsområdet har i många år saknat kollektivavtal, vilket i praktiken kan innebära sämre social trygghet för de anställda.

När Umeå universitet söker externa entreprenörer för olika typer av varor eller tjänster sker detta via lagen om upphandling. Detta för att säkerställa att myndigheter ger alla som vill få kontraktet samma villkor och förutsättningar. Men på Umeå universitet finns undantag: fiken och cafeteriorna.

När Vertex kontaktar Hotell- och restaurangfacket för att undersöka saken framkommer att fiken i Humanisthuset och Beteendevetarhuset i flera år saknat kollektivavtal. Facket har involverats i ärendet.

Ett kollektivavtal är en överenskommelse mellan arbetsgivare eller arbetsgivarorganisation och ett fackförbund om arbetsgivarens och arbetstagarens rättigheter och skyldigheter. I avtalet ingår bland annat garantier till betald föräldraledighet, semester, tjänstepension och rätt till löneförhöjning.

Det finns inget i lagen som tvingar arbetsgivare att teckna kollektivavtal. Det är också fullt möjligt för arbetsgivaren att erbjuda samma villkor för sina anställda, utan att teckna ett kollektivavtal, och Umeå universitet kan inte ställa några formella krav på kollektivavtal.

Wilmer Prentius, Umeå studentkårs ordförande, tycker ändå att Umeå universitet borde trycka hårdare på kollektivavtal när nya entreprenörer ska in på campus.
Tror du att studenterna bryr sig om ett fik har kollektivavtal eller inte?
– En vacker bieffekt av den högre utbildningen är att vi lär oss en hel del så kallade generiska kunskaper, bland annat förutsättningar för att lättare se saker ur ett större perspektiv. Därför tror jag att de flesta studenter accepterar att någon krona av kaffepriset går till att personalen som serverar har avtalsenliga löner.

Ägaren till de två fiken utan kollektivavtal säger han att han för en tid sedan kontaktats av facket och fått information.
– Jag ska först sätta mig in i det mer så att det inte blir några överraskningar senare. Jag har aldrig tänkt på det här med kollektivavtal tidigare, men för mig verkar det inte bli någon skillnad mot tidigare. Jag betalar som om jag hade ett, säger ägaren och tillägger att han tror att han kommer att teckna avtal.

Uppdaterat 25 maj 2015: Ägaren har idag tecknat kollektivavtal med Hotell- och restaurangfacket.

Läs längre artikel i Vertex nr 5-2015.

Text och foto:
Anders Samuelsson