– Vi har valmöjligheter och behöver inte jobba just i Umeå. Det säger sjuksköterskestudenten Sara Selin som återupplivade löneupproret ”Våga vägra under 24 000”.

”Våga vägra under 24 000” startade förra året bland sistaårsstudenter på sjuksköterskeprogrammet i Umeå som en protest mot Västerbottens läns landstings låga ingångslöner. Därefter spred sig upproret till Stockholm där det fick starkt fäste och där ingångslönerna höjdes som ett resultat av detta. Men i Umeå lyste effekten med sin frånvaro och när sommaren kom rann upproret ut i sanden. Fram till nu.

SARA SELIN GÅR SISTA ÅRET på sjuksköterskeprogrammet och har under vårterminen tagit tag i frågan på nytt, så till den grad att det nu spridit sig till ett flertal andra städer runt om i Sverige. Tidigare under våren samlades drygt hundra studenter vid sjuksköterskeprogrammet till ett stormöte i Umeå där det informerades och diskuterades kring de låga ingångslönerna i länet.

– Västerbottens läns landsting har sagt att de inte kommer erbjuda mer än 21 500 i månaden, vilket är alldeles för lågt, säger Sara.

HON FÖRKLARAR ATT HON visserligen drog igång upproret på nytt, men att hon inte är ensam, utan har hjälp från andra studenter i hopp om att få respons från landstinget. Men hittills har det inte blivit mycket till dialog, trots hjälp från facket.

– Det finns ingen som vill diskutera med oss. Hittills har vi inte ens fått prata med någon som har mandat över lönerna. Jag tror det kan dröja innan de förstår att vi inte kommer ge oss.

NÅGOT BÄST-FÖRE-DATUM FÖR upproret finns inte, och arbetet med att förankra uppropet bland de tidigare årskurserna är i full gång för att arbetet ska kunna fortsätta även efter sommaren. Sara förklarar att det nu är upp till landstinget när de vill ge efter för kraven.

– I sommar kommer det saknas drygt hundra sjuksköterskor på sjukhuset så frågan är hur länge landstinget kan stå emot. Det drabbar i slutändan patientsäkerheten då färre sjuksköterskor leder till att det blir mindre tid för den enskilde patienten.

Som ett led i uppropet har sistaårsstudenterna redan börjat söka jobb på andra håll i landet. Sara säger att de även varit i kontakt med bemanningsföretag och även undersökt möjligheterna att jobba i Norge. Själv kommer Sara jobba i sommar, men då via Umeå kommun och inte landstinget.

Och lönen?

– Till slut fick jag 24 000, efter envist förhandlande.

TEXT OCH FOTO:
ANDERS SAMUELSSON