Ungefär 150 studentbostäder kan snart börja byggas på Lilljansberget nära IKSU och campus. Inflyttning planeras till hösten 2016.

Efter att detaljplanen på Lilljansberget vunnit laga kraft kan en gymnasieskola, Minervagymnasium, och en förskola, Förskolan Professorn, börja byggas på den mark som Akademiska Hus sålt. Nya studentbostäder planeras också.

– Vi är nöjda med att kunna hälsa nya aktörer välkomna till universitetsstaden. Läget är fantastiskt med sin närhet till IKSU och campus, och de nya verksamheterna kommer att bidra till att höja attraktiviteten på området som helhet, säger David Carlsson regiondirektör Akademiska Hus.

– Äntligen kan vi erbjuda en modern förskola med flexibla lokaler för föräldrar som arbetar eller studerar på campus, och andra som vill ha sina barn här, säger Carola Lestander, förskolechef på förskolan Professorn.

Vad gäller de 150 studentbostäderna så har Akademiska Hus gått ut med en byggherreförfrågan. Upphandlingen av en byggherre väntas vara klar till årsskiftet. Inflyttning till studentbostäderna är planerad till terminsstart ht 2016.