De tre studentkårerna vid Umeå universitet får fortsatt förtroende att bedriva sin verksamhet. Under universitetsstyrelsens senaste möte godkändes ansökningarna om kårstatus.

Universitetsstyrelsen fattar vart tredje år beslut om vem eller vilka som ska ges ställning som studentkår vid Umeå universitet. Vart tredje år omprövas beslutet.

De tre som sedan flera år haft kårstatus vid Umeå universitet är Umeå studentkår (med Humanistiska och Samhällsvetenskapliga fakulteterna och Lärarhögskolan som verksamhetsområde), Umeå naturvetar- och teknologkår (med Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten som verksamhetsområde) och Umeå medicinska studentkår (med medicinska fakulteten som verksamhetsområde).

Vertex var med när de tre kårerna lämnade in sina kårstatusansökningar i slutet av januari. Under universitetsstyrelsens möte i förra veckan fick samtliga tre klartecken att fortsätta bedriva sin verksamhet.

I beslutsunderlaget noteras att alla tre uppfyller de krav som ställs i högskolelagen och i universitetsstyrelsens regler. Sen kommer det till och med lite beröm: ”En mer omfattande uppföljning av kårernas verksamhet utfördes i december 2014, som visade att de tre kårerna uppfyllde avtalsvillkoren väl”.

Noteras kan att det finns ytterligare en studentkår i Umeå, Skogshögskolans studentkår, men ”Skogis” sorterar inte under Umeå universitet, utan under Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Bertil Janson