20 July, 2019

 
 • menskoppen
 • amtel_250x87_NY
 • Studenter som blir sjuka
  föreslås få bättre skydd

  Publicerad 27 augusti, 2018

  Ska studenter likställas med arbetstagare när det gäller sjukskrivning och rehabilitering efter sjukdom? Ja, tycker Umeå studentkår. Nej, menar Umeå universitet.

  Regeringen beslutade för ett år sedan att tillsätta en utredare med uppdrag att ta fram åtgärder för att öka tryggheten för studerande vid sjukdom och främja effektivare studier.

  Utredningens delbetänkande, ”Ökad trygghet för studerande som blir sjuka”, har nu varit ute på remissrunda till 98 instanser, däribland Umeå universitet, där även Umeå studentkår yttrat sig i frågan.

  Umeå studentkår välkomnar en mer flexibel och behovsanpassad lagstiftning kring sjukskrivning för studerande och applåderar förslaget att studenter ska ha möjlighet att vara sjukskrivna på deltid.

  Att karenstiden kortas från 30 till 14 dagar är ett förslag Umeå studentkår gillar, men bara delvis, och tillägger att sjukskrivning vid studier bör följa samma principer som vid arbete, med bara en karensdag, varefter studielånet börjar avskrivas redan från dag 2 i sjukdomsperioden.

  Umeå universitet välkomnar i sitt yttrande både förslaget om möjlighet till deltidssjukskrivning för studenter och utredningens initiativ att ta fram nationella riktlinjer för hantering av studenters återgång till studierna efter sjukdom. Men överlag är Umeå universitet tveksamt till de slutsatser utredningen drar.

  Tvärt emot Umeå studentkår pekar Umeå universitet på de problem och otydligheter det skulle innebära att likställa studerande med arbetstagare.

  Framförallt resonerar Umeå universitet i yttrandet om det rehabiliteringsansvar en arbetsgivare har, men där det i utredningen förblir otydligt vilket rehabiliteringsansvar ett universitet eller en högskola har, hur långt det bör sträcka sig och vilka åtgärder som förväntas.

  Umeå universitet menar att utredningens ambition att öka tydlighet och kunskap kring rehabiliteringsåtgärder för studenter är ”lovvärd men har tyvärr inte uppnåtts”.

  Utredningens slutbetänkande ska lämnas senast den 31 augusti.

  Bertil Janson

   

  Genom att kommentera godkänner du Vertex kommentarsregler.

  Vertex kommentarsregler

  Vertex.nu välkomnar läsarna att säga sin mening. Dina åsikter, reaktioner och kunskaper är viktiga för oss och berikar det redaktionella materialet – i din kommentar får du gärna kritisera, argumentera emot och tillföra ny kunskap i ämnet.
  Vi vill att artikelkommentarer ska hålla en hög kvalitet och vill därför att du som skriver tänker på följande:

  – Håll en vänlig och respektfull ton och visa respekt för personer vi skriver om och andra som kommenterar artiklarna.
  – Håll dig till ämnet.
  – Att skriva under med eget namn ger inlägget större tyngd än om du använder pseudonym.
  – Använd ett civiliserat språkbruk.
  – Skriv kort, max 500 tecken för kommentarer.
  – Skriv på svenska eller engelska.

  Kommentarerna får inte innehålla:
  – Förtal, personliga angrepp eller förolämpningar.
  – Hets mot folkgrupp, sexistiska yttranden eller andra trakasserier.
  – Olovliga våldsskildringar eller pornografi.
  – Uppmaningar till brott eller utgöra annan brottslig verksamhet.
  – Olovligt bruk av upphovsrättsligt skyddat material.
  – Svordomar eller obscena ord.
  – Kommersiella budskap eller reklam.

  Kommentarsfunktionen övervakas i enlighet med Lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor. Det innebär att redaktionen läser och vid behov tar bort inlägg som bryter mot reglerna. Observera också den som skriver en kommentar som strider mot lag kan komma att hållas personligen ansvarig.

  Din kommentar kan publiceras på annat sätt än via funktonen för artikelkommentarer, t.ex. i papperstidningen Vertex eller i samband med annan artikel på vertex.nu.

   
  Umeå studentkårs medlemsantal från starten till idag. 1998 delas Umeå studentkår upp och två nya kårer bildas. 2010 avskaffas det obligatoriska medlemsskapet i studentkårer för studenter. Båda händelserna påverkar antalet kårmedlemmar, som var allra högst i mitten av 1990-talet, då mer än 18 000 studenter var medlemmar i Umeå studentkår. Bilden från Scharinska Villan, som under många år var kårhus, någon gång kring 1970.

  Studentkår firar 60 år
  av party och protester

 • Mest läst senaste månaden

 • Frilansarfejsen

 • Vädret på campus

 • Tipsa redaktionen!

 • Senaste kommentarer

 • Klotterplanket

 • Tinahs seriestrippar

 • Länkar när du söker svar

 • RSS RSS från vk.se

  • Ett fel har uppstått, vilket troligen innebär att flödet är nere. Försök på nytt senare.