Från början fick bara medicinarna vara med. Numera är studenter från alla utbildningar välkomna. Ska du bli lärare? Sjukgymnast? Ekonom? Kunskaper i njutningsanatomi är alltid meriterande.

Fullsatt infokväll.

Det är tisdag kväll, och inne på kårhuset Villan har sittplatserna längs långborden och i sofforna försvunnit en efter en. Eftersläntrarna äter sina tacos i fönsterbrädet.
– Vi har aldrig varit så många här som ikväll, så det är en glad överraskning, säger Nuzhat Islam som går tredje terminen på läkarprogrammet. De flesta kommer för att få middag, sedan blir de kvar. Jag tror att det här är vad många vill ha utan att de vet om det.

“Det här” är Kärleksakuten, en ideell studentorganisation med uppgift att upplysa om sex, känslor och könssjukdomar. Under terminerna arrangerar föreningen föreläsningar med teman som “orgasmologi” och “njutningsanatomi”, samt utbildar medlemmar till att bli så kallade “utryckare”. Utryckarna har i  uppdrag att åka ut och hålla samtal och diskussioner med elever på Umeås grund- och gymnasieskolor. En “utryckning” kan ta ungefär tre timmar.
– Första timmen brukar, särskilt hos de yngre eleverna, gå åt till att få fnissa av sig. Sedan är intresset ofta stort och frågorna många, säger My Lindgren, student på socionomprogrammet.

Nuzhat Islam.

Nuzhat och My är överens om att Kärleksakuten många gånger fyller ett behov på skolorna, då det ibland kan vara svårt för både lärare och elever att känna sig bekväma med sex- och samlevnadsundervisning. En del elever vill kanske inte anförtro sig åt en lärare som dessutom ska sätta betyg på dem. Och omvänt vill en del lärare kanske hellre undervisa i sitt eget ämne, än i just sex och samlevnad. Då kan en extern utbildare fungera som ett tillfälligt och mer neutralt forum.

Nuzhat berättar att utryckarna brukar ställa fram en frågelåda, i vilken alla elever måste lägga i minst tre frågor. På så sätt behöver ingen känna sig utpekad för att ha undrat över en viss sak. Vad eleverna vill prata om beror mycket på åldern.
  – Anatomi är ofta roligare för sjundeklassare, medan gymnasieungdomar vill prata mer om värderingar och normer, säger Joel Fristedt, läkarstudent. Han tillägger att en del skolor också har egna önskemål om vad utryckarna skulle kunna ta upp.

Alexander Påhls och Sofie Koorem.

I en av sofforna sitter Alexander Påhls och Sofie Koorem, också läkarstudenter. Introduktionskvällen med Kärleksakuten sammanfattar de som intressant och social.
– En skön kontrast mot cellen och organisk kemi, tycker Alexander, som har egen erfarenhet av att prata om sex i finsk radio. Utmanande och skojigt på samma gång, säger han.

Till helgen, den 7-8 oktober, håller Kärleksakuten Norr utbildning för nya utryckare. Mer information och anmälan finns på föreningens Facebooksida.

Sofie Gisslén