Årshögtiden den 18 oktober kan ses som Umeå universitets motsvarighet till Nobelfesten. En student som inte vill missa detta är Helena Dahlberg, som ska vara med som marskalk.

Helena Dahlberg, rutinerad studentmarskalk.
Helena Dahlberg, rutinerad studentmarskalk.

Helena Dahlberg, 25, studerar masterprogrammet i ekologi och berättar att hon är med som studentmarskalk på årshögtiden för att det är ”en himla rolig grej”.
– Man träffar mycket folk från universitetet, både studenter och andra, säger hon.

Hon är inte nervös inför årshögtiden, hon har varit med förr och säger att det kommer att gå bra. För ett år sedan deltog hon som studentmarskalk och året innan var hon där i egenskap av ordförande för Umeå naturvetar- och teknologkår. Som kårordförande fick hon hålla tal och då var det väldigt mycket folk. Det brukar däremot inte vara jättemånga studentmarskalkar som deltar under årshögtiden. När Helena deltagit har det varit betydligt fler tjejer än killar.
– På torsdag är det övning och alla studentmarskalkar samlas, så då får man se hur många som ska vara med.

Studentmarskalkarna hjälper till under dagarna då det är föreläsningar. De visar vägen och delar ut program, bär fanor och öppnar dörrar. Efter ceremonin hjälper studentmarskalkarna alla att hitta sina platser. Helena berättar att det under själva ceremonin i Aula Nordica är två fanor på scenen, en på varje sida, som hålls uppe av studenter. Var sjätte minut byter man student som håller fanan.

Alla studentmarskalkar får vara med på banketten i Universum efter ceremonin, som tack för hjälpen. Banketten är en fin tillställning med trerättersmiddag och långbord, toastmaster och toastmistress. Alla tjejer ska ha långklänning och killarna bär frack. Flera tal hålls, bland annat av rektorn, och studentmarskalkarna sjunger studentsången.

För dig som inte kommer att delta i årshögtiden kan det vara roligt att kila förbi Universitetsbiblioteket torsdag den 16 oktober kl. 13.00. Då invigs en utställning om årshögtiden, närmare bestämt om årets hedersdoktorer, nya professorer och pristagare. Utställningen invigs av överbibliotekarie Mikael Sjögren.

Text och foto:
Karin Lundström