Ett fyrtiotal studenter fick en cykelhjälm helt gratis igår vid lunchtid, när hjälmar delades ut på campus.

Studenter som stannade till och fyllde i en enkät om cykelhjälmsanvändande fick en ny hjälm, inställd och klar av hjälmexperten Kenneth Gruffman, helt gratis.

– Aktionen är ett led i Umeå studentkårs projekt att hjälma så många studenter som möjligt, säger Henrik Bjelkstål på Umeå studentkår.

– Utdelningen kunde ske tack vare ekonomisk hjälp från Umeå kommun, Västerbottens Läns Landsting och Hälsa2020. Umeå studentkår tackar även Kenneth Gruffman som med sin expertis, sitt engagemang och sin glädje kunde säkerställa studenternas framtida cykelturer, säger Henrik Bjelkstål.

Läs tidigare artikel om hjälmutdelningen.