Höstens verksamhetsförlagda utbildning (VFU) upplevdes som stressig av många på fritidslärarprogrammet.  När kursutvärderingen kom fanns inga frågor kring studenternas mående. Tea Forsberg gjorde då en egen kursutvärdering.

Nästan två tredjedelar av de 14 studenter som besvarade Tea Forsbergs inofficiella enkät uppger att de mådde ”dåligt” eller ”mycket dåligt” under kursen. En kommentar som återkommer är att alltför många skriftliga extrauppgifter ökat stressnivån.

”Fokus har legat på skriftliga uppgifter istället för på själva VFU:n med barnen. För mycket stress, vilket resulterat i dåligt psykiskt mående”, skriver en av studenterna.

– Jag upplevde själv att det var en månad av bara kaos, säger Tea Forsberg.

Läs mer i Vertex nr 2-2020, som utkommer den 23 mars.

Text och foto: Edith ten Berg