Så mycket som varannan student i Sverige har ett så kallat uppskjutandebeteende, vilket i förlängningen kan leda till stress, oro och indraget studiemedel.

När böckerna och anteckningsblocket ligger framför dig och du vet att tentan närmar sig med stormsteg: gör du då precis allt utom att plugga? Kommer du då plötsligt på att blommorna behöver vattnas, att disken borde torkas och kollar du telefonen en extra gång för att se om någon gjort en rolig statusuppdatering på Facebook? I så fall är risken att du har ett så kallat uppskjutandebeteende.

Problem med uppskjutandebeteende blir vanligare och vanligare och ny forskning visar att så många som 50 procent av studenterna skjuter upp att studera. Anita Karlsson, legitimerad fysioterapeut på Studenthälsan i Umeå, säger att detta är något hon ofta stöter på hos studenter.
– Jag upplever att problemet är större hos yngre studenter, som vuxit upp med smartphones, där det verkar finnas ett krav på att alltid vara tillgänglig och uppkopplad. Då kan det vara bra att göra överenskommelser med sin omgivning om att man inte svarar de tider på dagen då man pluggar.

Ett uppskjutandebeteende innebär att man medvetet skjuter på något, trots att man vet att det kommer ge negativa konsekvenser. Det är ingen sjukdom, utan en beteendeproblematik, men kan ge mer eller mindre allvarliga konsekvenser i förlängningen.

Läs längre artikel och fler knep som hjälper dig att sluta skjuta upp i Vertex nr 2-2015, som utkommer den 24 februari.

Anders Samuelsson