Under internationella kvinnodagen kunde kvinnor delta i evenemanget “Judo, friends and fika” på Gammlia, med syftet att skapa integration med små medel.

Agnes Wahlgren.
Agnes Wahlgren.

Det var fyra medie- och kommunikationsstudenter och den ideella organisationen Vän i Umeå som anordnade ett möte för nyanlända och svenska kvinnor dagen till ära. Projektet var en del i studenternas skoluppgift och eftersom alla fyra tycker att integration är en viktig fråga bestämde de sig för att planera ett evenemang utifrån det.
–Vi hade många veckor på oss att göra ett projekt och då ville vi göra något välgörande. Det första vi tänkte på då var att integration, ett ämne som ligger nära om hjärtat för oss alla, säger Agnes Wahlgren medie- och kommunikationsstudent vid Umeå universitet.

Kvinnliga nyanlända är en minoritet i Umeå. Enligt personal på olika asylboenden tenderar kvinnor att inte ta del av aktiviteter i samma utsträckning som män. Agnes berättar att det var den största anledningen till att de ville anordna något endast för kvinnor.
– Vi fick höra att 95 procent i Svenska för invandrare-klasserna och på asylboendena är män. Många kvinnor känner sig kanske ensamma på grund av det och tackar nej till fysiska aktiviteter. Därför ville vi ordna en aktivitet för dessa kvinnor så de får en chans att mötas och träffa nya vänner samt lära sig språket.

Till en början var det tänkt att det skulle bli fler evenemang där man fick pröva på olika sporter men på grund av tidsbrist gick inte det. Agnes tror och hoppas att Vän i Umeå tar initiativet längre.
–Vi ordnar bara eventet idag men det finns stora chanser att Vän i Umeå kommer fortsätta med aktiviteter för yngre kvinnor.

Text och foto: 
Elin Fellman