– Jag vill verkligen uppmuntra alla medlemmar att rösta i och säkra att deras frågor blir hörda, säger Christoffer Andersson, ordförande i valberedningen, inför Umeå studentkår kårval.

Den 16–23 april är det dags igen för Umeå studentkårs medlemmar att välja sina representanter. Ifjol var förväntningarna högt ställda på ökat valdeltagande på grund av det nya valsystemet, som baseras på personer i sektionerna och inte på kårpartier. Men det landade istället i det näst lägsta kårvalsdeltagandet på 17 år. Bara 9,7 procent av Umeå studentkårs medlemmar, 434 studenter, valde att rösta via sina sektioner.

Vad ska göras för att öka valdeltagandet i år?
– Vi har funderar en del kring detta, och vi kom fram till att en av de mest centrala komponenterna för ett högre valdeltagande är ett djupare samarbete med sektionerna, eftersom det är de som har bäst kontakt med studenterna, och därmed väljarna, Christoffer Andersson, ordförande i Umeå Studentkårs valberedning 2020.

Han pluggar tredje året på tredje året Politices Kandidatprogrammet, läser nu statsvetenskap och gör även sitt första år som ledamot för Samsek i Umeå studentkårs fullmäktige.

Hur känner du inför uppdraget som valberedningens ordförande?
– En spännande kombination av nervositet och entusiasm. Man vill ju göra ett bra arbete! Jag har dock ett otroligt kompetent, arbetsvilligt och positivt team som jobbar med mig i uppdraget, och jag har allt förtroende för att vi gemensamt ska göra ett fenomenalt arbete.

Varför ska kårmedlemmar bry sig om att rösta i valet? 
– Umeå Studentkår påverkar medlemmarnas och studenters liv och studier mer än vad man kan tänka sig, i allt från studietider och tentamina till kostnader i dagligfrågor och möjligheter till aktiviteter utanför studierna. Jag vill verkligen uppmuntra alla studenter att rösta i valet och säkra att deras frågor blir hörda och kan påverka både kårarbetet och universitetet.

Bertil Janson