Vertex planerar förändringar – men hur kan studenttidningen bli bättre? Säg vad du tycker, som läsare och student, det tar bara en minut!

Vertex har förändringsplaner vad gäller papperstidningen inför nästa år. Ett mer renodlat magasinformat är planen, men exakt vad som ska ändras – och hur – är ännu inte spikat och vi vill gärna att så många studenter som möjligt får tillfälle att säga sitt innan något beslutas definitivt.

Därför finns nu en kort och snabb webbenkät som du kan fylla i anonymt och på så sätt vara med och påverka i vilken riktning Vertex ska gå. Tack för hjälpen!

Gå till enkäten.

 

SAY WHAT YOU THINK VERTEX SHOULD CHANGE

Vertex is planning for changes – but what should student magazine improve? Tell us what you, as a reader and student, think! It only takes a minute.

Vertex is planning for changes from next year, but for now nothing is definitely decided and the editorial office hopes that as many students as possible could share their views upon the student magazine.

So, here is a short survey, that will only take a minute to fill in. You do it anonymously and if you do, you help Vertex to find out which way is best to go from next year and on. Thanks for your help!

Go to the survey.