Hur ska Universum se ut i framtiden? Tre arkitektbyråer har idag  presenterat tre olika förlag. Nu ska studenter och anställda få säga vad de tycker.

Tre arkitektkontor – Ahrbom & Partner, LINK arkitektur och Tirsén & Aili arkitekter – har på Umeå universitets uppdrag skapat var sin vision för ett framtida Universum (se bilderna). Syftet har varit att förutsättningslöst se över hur man bättre kan använda ”Universums unika läge på campus”.

IDAG PRESENTERADES idéskisserna under  ett seminarium.
– Med hjälp av förslagen från arkitektkontoren har vi påbörjat ett idéarbete och kommer nu också att samla in synpunkter från medarbetare och studenter, säger Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet, i ett pressmeddelande.

UNIVERSUM INVIGDES 1969 som en kombination av kårhus, matsalar och danspalats och var länge en av Umeås mest frekvent besökta dansställe. Idag har Universum två restauranger, ett servicecenter för studenter och dessutom har Umeå studentkår lokaler i byggnaden, som är Umeås största konferenslokal med plats för 1000 personer.