Varannan student i Vertex enkätundersökning dricker så mycket alkohol per tillfälle att det faller under definitionen för riskbruk.

Standardglas…

Enligt IQ, en organisation som jobbar för ”en smartare syn på alkohol”, dricker 9 av 10 vuxna svenskar alkohol. Enligt en statlig utredning dricker ungefär 700 000 svenskar så mycket att de riskerar att ta skada, vilket kallas för ”riskbruk”. Med riskbruk avses ett drickande som innebär ökad risk för fysiska, psykiska och sociala konsekvenser.

Folkhälsomyndigheten definierar riskbruk utifrån begreppet ”standardglas”, som motsvarar en burk folköl, en flaska starköl, ett glas vin (15 cl) eller 4 cl starksprit. Måtten för riskbruk är då: Om en man dricker mer än 14 standardglas per vecka eller 4 standardglas vid ett och samma tillfälle. För en kvinna innebär riskbruk mer än 9 standardglas per vecka eller mer än 3 standardglas vid ett och samma tillfälle.

Vertex delade i slutet av höstterminen ut 100 enkäter till slumpvis utvalda studenter i Samhällsvetarhuset, Humanisthuset, MIT-huset, Vårdvetarhuset och Naturvetarhuset för att pejla studenters alkoholvanor. Då urvalet är begränsat ger undersökningen inte något statistiskt säkerställt resultat, men kan ses som en fingervisning och indikation om läget.

10 procent av studenterna i undersökningen uppger att de aldrig dricker alkohol, en andel som motsvarar IQ:s statistik. Av den stora majoritet som uppger att de dricker alkohol svarar mer än hälften att de dricker sex eller fler standardglas per tillfälle, alltså klart över för riskbruk för såväl kvinnor som män. 20 procent av dem som dricker alkohol har någon gång oroat sig över sina alkoholvanor. Samtliga resultat från enkäten finns sammanfattade här [pdf].

Läs mer i Vertex nr 2-2017, där även en student som
tagit sig ur ett långvarigt alkoholmissbruk intervjuas.
Numret utkommer den 28 februari.

Anders Samuelsson