Hela polisutbildningen vid Umeå universitet kommer att flyttas till campusområdet, enligt ett rektorsbeslut.

I dagsläget bedrivs stora delar av utbildningen på Umestan, men viss undervisning sker även på campus och på IKSU sport. I framtiden kommer dock all undervisning ske på campusområdet.
– Just nu håller vi på med ritningar på ett fyravåningshus som kommer ligga snett bakom Norra beteendevetarhuset, berättar Pontus Bergh, studierektor vid Polisutbildningen i Umeå. Byggnaden kommer inrymma allt vi behöver så att hela verksamheten och studenternas utbildning kommer kunna ske på samma ställe.

 I och med flytten blir utbildningen mer samlad och både lärare och studenter kommer närmare det övriga campuslivet, något som Bergh är positiv till.
– Flytten kommer innebära att det blir lättare för oss att jobba tillsammans. Vi kommer träffas hela tiden och ha en bättre chans att ha koll på vad som pågår, menar han. Det blir ju även lättare för både lärare och studenter att träffa personer från andra utbildningar på universitetet, så vi tror att flytten blir något jättebra.

Som planen ser ut just nu kommer bygget stå klart och vara redo för inflyttning vid årsskiftet 2017/2018, men som Bergh säger:
– Med byggen och sådär vet man ju aldrig riktigt.

Louise Gustavsson