Vänsterstudenterna, Umeås Liberala Studentförening och Förenade studenter bildar styrelse för Umeå studentkår även kommande läsår.

Vänsterstudenterna, Umeås Liberala Studentförening och Förenade studenter har under läsåret 2013/2014 utgjort styrelse för Umeå studentkår. I kårvalet i april blev Vänsterstudenterna  de stora vinnarna. När rösterna räknats samman visade det sig att partiet fått 37 procent av rösterna, vilket ger 12 mandat i kårfullmäktige. Umeås Liberala Studentförening fick 5 mandat och Förenade studenter 3 mandat.

Efter konstituerande kårfullmäktige i slutet av maj står det klart att samma partier sitter kvar i styrelsen även under 2014/2015.
Totalt kommer de tre styrelsepartierna att ha 20 av kårfullmäktiges 31 mandat.
– Jag är glad över att vi lyckats få en kontinuitet, där flera som engagerade sig i den avgående kårstyrelsen fortsätter vara inblandade i den tillträdande. Det ger goda förutsättningar för att fortsätta bedriva en stark studentfacklig verksamhet, och jag tror vi har ett händelserikt år framför oss, säger Wilmer Prentius, Vänsterstudenterna, som blir ny kårordförande för Umeå studentkår.

Vice ordförande och ansvarig för central utbildningsbevakning är Carl Larsson, andre vice ordförande och ansvarig för studiesociala frågor är Cecilia Wagenius. Övriga ledamöter är Thérèse Löfvenius Nilsson, Caroline Täljeblad, Johanna Bergman och Emma Strömberg. Ersättare är Joakim Skogberg, Erik Bröddén, Christian Oskarsson, Linus Lundström och Bore Sköld.
Kårstyrelsen tillträder formellt den 1 juli 2014.