Fokus på att få de nya studenterna att känna sig välkomna – inte på alkoholen. Det är studentkårernas inställning till årets mottagning, ett år efter kaoset på Akutmottagningen.

Förra året hamnade mottagningen av nya studenter i blickfånget när Akutmottagningen larmade om en abnorm ökning av antalet alkoholrelaterade fall. Robert Ylipää, verksamhetschef för akutsjukvården Västerbotten, berättade i en artikel i Vertex att insparksveckorna var hektiska på Akutmottagningen i Umeå.
– En fredagskväll när det varit soligt och fint på dagen och många varit på nollningsfest fick vi in 30-40 unga vuxna som druckit för mycket alkohol. En del av dem hade i samband med det också ramlat och slagit sig.

Detta jämförde Robert Ylipää med en ”vanlig” helgkväll, mitt i terminen, då det enligt honom brukade komm in några enstaka personer till akuten på grund av för stort intag av alkohol. Han sa också att flera andra kvällar under terminsstarten inneburit mellan 7 och 14 unga vuxna som sökt vård för alkoholrelaterade olyckor, både förgiftning och olycksfall.

Med bakgrund av detta har Vertex pratar med Cecilia Wagenius och Viktor Lundström, studiesocialt ansvariga vid Umeå studentkår respektive Umeå naturvetar- och teknologkår, för att få veta mer om hur de de förberett sig inför årets studentmottagning.
– Vi har förklarat att förra året var ohållbart, säger Viktor Lundström. Vi har tittat närmare på saken och vet nu vad som orsakade problemet. Det var hemmafester och efterfester, där det inte fanns någon ansvarig från kåren närvarande, som spårade ut. När studenterna visade sig ha på sig sina mottagningsbrickor sågs de som ”nollor”, trots att det inte var fråga om något evenemang som vi arrangerade. Vi har som regel att det ska finnas ett antal nyktra ansvariga vid alla arrangemang, även på evenemang där alkohol är tillåtet.

Cecilia Wagenius säger att utbildningen vid Umeå studentkår har genomgått en gedigen översikt och att den förbättrats inför detta år.
– Vi har nått ut till fler och har samarbetat med många aktörer, bland annat polisen. Stort fokus i utbildningen har lagts på vad som gäller rörande alkohol och trakasserier samt goda och dåliga exempel på hur problematiska situationer kan uppstå och hanteras.
Borde mottagningen vara alkoholfri?
– Kanske, men det är inte kårens uppgift att bestämma. Men samtidigt, varför inte? Alkohol ska inte behövas för att nya studenter ska känna sig välkomna, men samtidigt är det tyvärr en del av den svenska sociala kulturen, säger Cecilia Wagenius.
– Vi lever i ett land där alkohol är tillåtet, och det är inget problem i sig att folk dricker. Däremot är det inte alkohol som mottagningen ska handla om och det får heller inte finnas mottagningar där alkoholen är huvudinriktning, säger Viktor Lundström.

 Anders Samuelsson

Fotnot: Kärt barn har många namn. Vid NTK kallar man nybörjarstudenternas första tid för ”mottagning”, medan man vid US kallar det ”inspark” (alternativt ”Kick-Off 2014”). Vissa använder fortfarande också ordet ”nollning”. Vertex har valt att använda ”mottagning” genom hela texten.