Sandra Reinklou (S) blir ny ordförande för Umeå studentkår läsåret 2016/2017. I nya kårstyrelsen ingår förutom Studentpartiet Socialdemokraterna även Vänsterstudenterna och Moderat student.

Med 36 procent av rösterna blev Vänsterstudenterna återigen störst i Umeå studentkårs kårval i vår, men de fick hårt motstånd av Moderat student, som ökade rejält och knep 33 procent av rösterna. I kårpolitiken är de två en rejäl maktfaktor, med 11 respektive 10 av de totalt 31 mandaten i Umeå studentkårs fullmäktige. En bit därefter, på 7 mandat, landade Studentpartiet Socialdemokraterna, medan Kvarkens Kamrater fick 2 mandat och Arbetarpartiets Studentfackliga Alternativ 1 mandat

Alla poster i kårstyrelsen fördelas numera utifrån valresultatet i kårvalet, vilket innebär att de tre största partierna får dela styrelseansvaret.

Vilka som tilldelas de tre ordförandeposterna är något som är mer öppet för förhandlingar och efter konstituerande kårfullmäktige i förra veckan står det klart att kommande läsårs kårordförande heter Sandra Reinklou (S). 1:e vice kårordförande med utbildningsansvar blir Erik Arvidsson (VSF) och 2:e vice kårordförande med ansvar för lika villkor blir Anton Sandin (VSF).

Övriga ledamöter i nya styrelsen blir Karin Löfvenmark (VSF), Sofia Andersson (M), Malin Malm (S) samt Michele Cicchetti (VSF). Ersättare blir Ida Mullaart (VSF), Sanna Gimbergsson (M), Peter Stattin (S), Christian Liliequist (VSF) samt Rasmus Höjer (M).

Umeå studentkårs nya styrelse tillträder formellt den 1 juli 2016.