Effekterna av coronakrisen, bättre utbildningskvalitet och åtgärder mot psykisk ohälsa bland studenter. Detta blir fokusfrågor när Anton Öhrlund tar över rodret som ny ordförande för Umeå studentkår.

Efter ett kårval mitt under pandemin, där knappt 8 procent av Umeå studentkårs medlemmar röstade via internet, var det i förra veckan dags för konstituerande fullmäktige. Där valdes Anton Öhrlund, som under detta verksamhetsår varit vice ordförande med utbildningsansvar, till ny ordförande.
Han är 27 år, har tidigare läst samhällsvetarprogrammet och statsvetenskap och bor på Mariehem.
Hur känns det att bli kårordförande?
– Känslan är fantastisk, fullmäktige har valt en superstyrelse som jag ser fram emot att arbeta med under det kommande året.
Vilken fråga är den viktigaste under kommande läsår?
– På kort sikt att hantera effekterna av coronaviruset på studenternas studiesituation, och att bevaka så att de inskränkningar som universitet gjort på studenters rättigheter i krisläget återgår till samma eller förbättras. På längre sikt är det studenters psykiska ohälsa och kvalitet i undervisningen som jag hoppas att vi kan jobba vidare med.
På vilket sätt ska frågorna tacklas?
– Den psykiska ohälsan bland studenter var högre redan innan Corona, så där behöver vi göra mer för att förbättra situationen, genom till exempel att utbilda studenter i psykisk första hjälpen. Kvalitet i undervisningen handlar mycket om vilka förutsättningar studenter har för att studera och till exempel hur mycket tid av en kurs som är lärarledd.
Anton Öhrlund tillträder ordförandeposten den 1 juli 2020.

Bertil Janson