En extra debatt, mobila valstationer och mer PR. Det är satsningar som valnämnden hoppas ska ge högre deltagande i årets upplaga av Umeå studentkårs kårval.

I Umeå studentkårs kårval kan alla medlemmar rösta på vilka partier – även kallade kårlistor – de tycker ska styra Umeå studentkår. Valresultatet avgör mandatfördelningen i kårfullmäktige, ungefär kårens riksdag, och i valresultatet styr också även hur kårstyrelsen ska se ut, kårens regering. I år ställer fyra partier upp i kårvalet: Arbetarpartiets Studentfackliga Alternativ, Kvarkens Kamrater, Moderat Student och Studentpartiet Socialdemokraterna.

Andreas Fällström, valnämndens ordförande.

Valet pågår från den 24 april till den 4 maj och en nyhet för i år är att de stationära, fysiska, vallokalerna kommer att börja fasas ut. Valnämndens ordförande Andreas Fällström säger att få röstar fysiskt och att man istället kommer lägga mer resurser på andra håll.
– Vi kommer istället satsa på mobila röststationer, där vi med hjälp av studentombuden söker upp platser där studenter sitter för att visa dem hur man röstar med hjälp av en dator.

För att få rösta i kårvalet måste man vara medlem i Umeå studentkår. Varje medlem får en unik kod via sin e-postadress vilken används vid röstningen som görs antingen via de mobila valstationerna, adressen kårval.nu eller vid kårexpeditionen som ligger i Samhällsvetarhuset. Valdeltagandet brukar ligga kring 15 procent. Andreas Fällström säger att det finns en risk att årets siffra blir än lägre, eftersom VSF, som i de senaste åren lockat flest röstande, inte, ställer inte upp i år. 

För att göra fler intresserade av kårvalet kommer valnämnden göra några nysatsningar i år. Bland annat ska en utökad PR-budget användas till affischering, fler utskick och Facebook-annonsering.
– Sen vill vi via sektionerna få ut information till deras studenter, något som jag tycker gjorts mindre bra tidigare, säger Andreas Fällström

En annan nyhet för i år är att två debatter ska hållas, inte bara en. Den första är en högskolepolitisk debatt, dit kommunpolitiker från fyra partier bjudits in för att diskutera högskole- och bostadspolitik samt hur Umeå kan göras mer attraktivt som studentstad. Debatten hålls onsdag den 26 april i Hörsal E i Humanisthuset och är öppen för alla intresserade.
– Med detta vill vi belysa den högskolepolitiska debatten. Vi hoppas att det här ska ge utslag och att många kommer för att lyssna, säger Andreas Fällström.

Den andra debatten är den traditionella drabbningen där de kårlistor ( = partier) som ställer upp i årets kårval står i fokus, i år alltså fyra stycken. Den debatten hålls den 2 maj kl 12.00–13.00 i Hörsal D i Lindellhallen.

Så snart kårvalet avslutats den 4 maj räknas rösterna av representanter för valnämnden samt utomstående personer. Resultatet kommer därefter att presenteras på kvällens valvaka. Efter detta kommer varje parti att veta hur många platser de får i kårfullmäktige och vilka partier som kommer att bilda kårstyrelse.

Anders Samuelsson

Läs mer om kårvalet i Vertex nr 4-2017,
som utkommer den 28 april.

Läs också: Resultaten i förra
årets kårval – Moderat Student ökade mest.