Den 1 juni är det dags för den årliga vårpromotionen vid Umeå universitet. Viss nervositet är att vänta, tror Gunvor Larsson, ceremonimästare vid Umeå universitet.

Under ceremonin i Aula Nordica promoveras de doktorer som har forskat, skrivit och publicerat en vetenskaplig avhandling i ett forskarämne.  Pedagogiska och vetenskapliga priser delas ut och ceremonin avslutas med en uttågs­procession, berättar Gunvor Larsson.
– Första dokumenterade promotionen i Sverige hölls år 1600 i Uppsala. Första doktorspromotionen i Umeå ägde rum 1958, då Tandläkarinstitutet invigdes av kungen. 10 doktorer promoverades. Det var en akademisk procession genom staden och promotion i kyrkan.

PROMOTIONEN (av latinets promovere = föra fram, bära fram) symboliserar att den nya doktorn har rätt att bedriva akademisk undervisning. Framför en parnass, en lövklädd liten bro, hälsas den nyblivna doktorn av promotorn, själv en doktor och den som utdelar ”insignierna”, de yttre tecknen, den veckade hatten/lagerkransen, ringen och diplomet. Gunvor Larsson säger att denna typ av traditioner är ett sätt för universitetet att visa sin uppskattning.
– Doktorerna har uppnått den högsta examen man får vid ett universitet. Själva ceremonin kan betraktas som en form av övergångsrit.
Hur är stämningen bland deltagarna?

– Det finns en viss nervositet. På förövningen brukar det vara rätt uppsluppet och mycket glädje.
Brukar det vara mycket publik?

– Det brukar vara 600–800 personer i salongen. Mest släkt och vänner precis som vid alla andra examensceremonier.
Är det något nytt som händer i år jämfört med föregående år?

– I år har vi speciellt inbjudit internationella studenter och gästforskare med familjer till ceremonin. De får först en lättlunch och presentation av de svenska traditionerna. Sedan besöker de ceremonin.
Den 30 maj under förmiddagen föreläser pristagarna i Humanisthuset. Ceremonin går av stapeln den 1 juni klockan 13.00 i Aula Nordica.

ANDERS SAMUELSSON