Målet på 85 utställande företag har nåtts och nu går arbetet med 2014 års Uniaden in i sitt slutskede. ”Drömscenariot är att både studenter och företag känner att de får ut 100 procent av mässan”, säger projektledaren Marcus Berggren.

Marcus Berggren.
Marcus Berggren.

Tisdagen den 28 januari är datumet för 2014 års upplaga av Uniaden, den återkommande arbetsmarknadsdagen som går av stapeln i Universum. ”Network with confidence” är temat och projektledare Marcus Berggren säger att andemeningen är att visa hur betydelsefullt ens nätverk kan vara för det kommande arbetslivet.
– Jag hoppas att studenter läser in sig på de olika företagen inför mässan för att då kunna få bättre kontakt med dem. För det är trots allt vad mässan går ut på, att knyta kontakter. Både från studenternas och företagens sida.

FÖRRA ÅRET HADE Uniaden sammanlagt 124 företag på plats. Inför årets upplaga av Uniaden fanns ett uppsatt mål på 85 anmälda företag. Ett mål som nåtts och passerats när Vertex pratar med projektledare Marcus Berggren i mitten av november.
– Vi har nu 89 anmälda företag och är givetvis mycket nöjda med den siffran. Det kan till och med tillkomma några fler. Vi skickar inbjudan till nästan 600 företag och ringer även upp dem för en chans att prata personligen med dem. Därför hänger det mycket på hur mycket tid vi lägger ned på att ringa, vilket jag tycker att vi i projektgruppen är bättre på i år än tidigare.

EN NYHET FÖR MÄSSAN är det stora tält som kommer att finnas uppställt i anknytning till Universum. Det är Matematikbiennalens tält som Uniaden har tillgång till.
– Det kan bli fråga om att ha några av utställarna där.
Marcus Berggren beskriver jobbet som projektledare som att vara en ansvarig utgivare för Uniaden. Han är den som sköter planeringen för projektgruppens arbete, ansvarar för vad som sker och den som ser till att alla medarbetare trivs.
– Det kan vara lite stressigt och det är många bollar i luften. Det viktigaste är att se alla medarbetare och se till att de har roligt när de jobbar. Den stora faran för mässan är nog ifall medarbetarna inte känner sig positiva. Då sprids det vidare till resten av mässan.

TOTALT ARBETAR NÄSTAN 200 engagerade studenter på något sätt med Uniaden. Förutom Marcus Berggren, som är heltidsarvoderad under ett års tid, är det ideellt arbete som gäller för de övriga.
– Det är en bra merit att ha under sin studietid och en otrolig möjlighet att få träffa alla de här företagen under en och samma dag. Jag tror det är oerhört positivt att det byts ut folk inför varje år så att nya idéer kan få komma in.

ETT AV DE POPULÄRASTE inslagen under Uniaden är gästföreläsningen, där en känd person pratar om sin väg till framgång. Förra året var det Petter som föreläste och bland tidigare gäster hittar man bland annat Alex Schulman, Isabella ”Blondinbella” Löwengrip och Kristian Luuk. Marcus Berggren är dock hemlighetsfull vad gäller årets namn.
– Vi har gjort klart med en person, men namnet kommer släppas i samband med katalogreleasen efter nyår.

TEXT OCH FOTO:
ANDERS SAMUELSSON