Många studenter är stressade. Tips på hur man hanterar stress och återhämtar sig hade kuratorn Margareta Hultman, som föreläste om det ständigt aktuella ämnet under lunchföreläsning på Studieverkstaden.

– Känn era fötter stadigt mot golvet och fokusera på er andning, nu sitter vi såhär i ett par minuter.
Så öppnade Margareta Hultman, kurator på Studenthälsan, föreläsningen Hjälp – jag är stressad som Studieverkstaden på UB höll i under måndagsförmiddagen. Ett 20-tal personer var på plats för att ta del av ämnet stress, hur den yttrar sig och vad vi kan göra för att hantera den bättre.

Margareta Hultman förklarar att stressen fyller en funktion för överlevnad och finns hos oss som en slåss- och flyktreaktion. Just därför kan vi många gånger inte ta bort stressen, istället måste vi lära oss att anpassa oss till den. Nya situationer, oförutsägbara händelser och krav i vardagen, såsom tentor och inlämningar för studenters del, är vanliga faktorer till stress.

Under en diskussionsövning som de närvarande deltog i, rörande hur man återhämtar sig på bästa sätt från en hektisk tillvaro, kom förslag upp som att jogga, umgås med djur och att slappa i soffan. Det sistnämnda alternativet var något Hultman uppmärksammade.
– Att slöa är något som har blivit fult i samhället. Då vi ska prestera och lyckas så finns inte alltid den tiden för avslappning. Men det är viktigt att tänka långsiktigt, och återhämtning är a och o under en långvarig stress, berättar Hultman.

Vidare förklarar hon att om man struntar i återhämtning så går man till slut in i kortsiktighetsfällan, där dålig koncentration blir en påföljd som slutar med en improduktiv vardag. Trots att man vill ha ut det motsatta.

Till Studenthälsan är det många som kommer just för att få hjälp med hantering av stress, säger Margareta Hultman. Förutom föreläsningar inom temat erbjuds även samtal för alla studenter och tips på hur man strategiskt ska jobba med stresshantering och återhämtning för att klara av studentlivet så bra och stressfritt som möjligt.

Jennifer Söderlund