Välj en mobiltelefon med lågt SAR-värde och prata inte längre än nödvändigt. De tipsen ger Kjell Hansson Mild, som i många år forskat på risken med strålning från mobiltelefoner.

Idag pratas det inte lika mycket som för några år sedan om hur farligt det kan vara med strålning. Men hur farlig är egentligen dagens mobilkultur? Vertex tog ett snack med Kjell Hansson Mild, seniorkonsult vid radiofysiken vid strålningsvetenskaper, Umeå universitet, för att få svar.
– Det vi sett är att ifall man pratar i mobilen en timme per dag i tio år är risken fördubblad för cancer. Dessutom har IARC (International Agency for Research on Cancer) klassificerat radiofrekventa mobilsignaler som möjlig cancerframkallare bland människor, säger Kjell Hansson Mild.

KJELL HANSSON MILD säger vidare att dagens telefoner är långt bättre än gårdagens.
– Första generationens analoga har en uteffekt på omkring 1 watt. Andra generationens mobiler låg på 50 milliwatt medan dagens mobiler har en uteffekt på 10 mikrowatt. Så det är helt klart en väldans stor skillnad. Är man dessutom yngre än 20 år löper man större risk att påverkas av mobiltelefoners strålning. Detta eftersom man inte är helt färdigutvecklad fysiologiskt, och när man pratar i mobiltelefonen så fastnar hälften av vågorna i huvudet.
– SAR-värdet är väldigt viktigt, det är det som anger hur mycket en telefon strålar. Det är dock inte det lättaste då det inte står i butiken, men man ser SAR-värdet i manualen när man kommer hem. Här kan butikerna bli bättre, menar han, säger Kjell Hansson Mild.

HANS TIPS TILL DEN SOM som vill vara mer försiktig är att välja en mobiltelefon med lågt SAR-värde, använda handsfree och inte prata  längre än nödvändigt. Man bör också använda 3G – inte GSM – och undvika långa samtal i områden med dålig täckning, där strålningen från telefonen ökar.
– Den största faran är att alltid vara nåbar. Vågar du stänga av? säger Kjell Hansson Mild.

JOHAN MARKLUND