Var femte nybörjarstudent är missnöjd med sin boendesituation. Samtidigt är en klar majoritet av de äldre studenterna nöjda med var och hur de bor. Det visar Vertex enkätundersökning.

På Välkomstmässan i Universum den 1 september delade Vertex ut en enkät där studenter fick svara på frågor om sitt boende (se mer fakta om undersökningen och alla resultat längre ner i artikeln). Totalt 120 studenter fyllde i enkäten. Eftersom urvalet är begränsat bör undersökningen ses som en temperaturtagning, inte ett statistiskt säkerställt resultat.

bodiagram16_nodja_missnojdaEn kanske inte helt överraskande trend är tydlig. Nya studenter är betydligt mindre nöjda med sitt boende än ”äldre” studenter som hunnit plugga i Umeå ett tag. Drygt en femtedel av nybörjarstudenterna – 17 av de 82 svarande – beskriver sin boendesituation som dålig, medan endast 2 av de 38 äldre studenter uppger att de är missnöjda.

Det framstår dessutom som att flera nya studenter ”gillar läget” och inte klagar i onödan. Till exempel den student som angett ”tillfällig nödlösning, typ soffa hos kompis, campingstuga e.dyl.” som boendeform, detta på Teg i Umeå, samtidigt som studenten egentligen skulle vilja bo i korridor eller kollektiv i något av studentbostadsområdena – och sammanfattningsvis ändå kryssar i att hen är nöjd med sin boendesituation.

Totalt har 33 av de nya studenterna angett att de bor ”hemma hos föräldrar eller släkting”, som ”inneboende” eller i ”tillfällig nödlösning, typ soffa hos kompis”. Det motsvarar 40 procent av de nya studenterna – samtidigt som ”bara” 21 procent av de nya alltså angett att de är missnöjda med sin boendesituation.

Undersökningen visar också att både gamla och nya är mer nöjda med var de bor – geografiskt – än själva boendeformen. Drygt hälften av nybörjarstudenterna och hela 79 procent av de ”gamla” är nöjda med att bo i det område där de bor. Vad gäller boendeformen är klar färre nöjda: 32 procent av nybörjarna respektive 59 procent av de äldre studenterna.

bodiagram16_hur_bor_du2För nya studenter är rum i studentkorridor den vanligaste boendeformen. Bland äldre studenter är hyresrätt, antingen studentlägenhet eller ”vanlig” hyresrätt, vanligaste boendeformerna. Det är också just dessa boendeformer som de nya studenterna suktar efter när de får önska, medan de flesta av de äldre studenterna främst drömmer om en bostadsrätt.

De allra flesta, 60 procent av samtliga svarande, bor i något av Umeås studentbostadsområden. Ännu fler skulle vilja bo här: 78 procent av de studenter som deltog i undersökningen. Populäraste studentbostadsområdena när studenterna får önska fritt är Ålidhem, Nydalahöjd och Mariehem. Det är också i dessa områden som de flesta av de svarande bor.

92,5 procent av samtliga svarande har angett att de i är i stort sett nöjda med sin boendesituation. Av de 19 missnöjda är 17 nya studenter som börjat plugga i Umeå i höst.

Bertil Janson

Bostadsenkät – 82 nybörjarstudenter [pdf]
Bostadsenkät – 38 äldre studenter [pdf]
Bostadsenkät – totalt, 120 studenter [pdf]