– Vi vill att Kårhuset ska ses som ett Folkets hus med alkoholtillstånd, snarare än ännu en traditionell nattklubb, säger kårhuschefen Fredrik Gustafsson.

Sedan det i slutet av vårterminen 2013 beslutades att Umeå studentkår skulle ta över Coronas gamla lokaler har verksamheten så sakteliga växt fram. Höstterminen spenderades till stor del med att invänta det serveringstillstånd som saknades för att öppna efterpluggpub (EPP)- och klubbverksamhet i Kårhuset.

KÅRHUSCHEFEN Fredrik Gustafsson säger att anledningen till att det dröjde var att den första ansökan, som lämnades in under sommaren 2013, inte höll måttet.
– Det fanns invändningar från handläggaren, så under hösten gjordes en ny och det är den som nyligen blev godkänd.

FREDAGAR KOMMER det att vara fortsatt gratis inträde och exklusivt för kårmedlemmar, medan lördagar kommer att hålla öppet för alla, även icke-studenter.
– På lördagar får kårmedlemmar reducerat pris på inträdet. Och det kommer inte vara en tjuga billigare, utan rejält mycket billigare. Det här är ett sätt att skapa mervärde för kårmedlemskapet.

KLUBBKVÄLLARNA, som på lördagar kommer ha namnet ”Kårhuset – Mer klubb”, kommer inte att följa en given mall, utan kan vara olika från gång till gång utifrån de idéer som jobbas fram.
– Det kan finnas några som vill göra en houseklubb, andra hip-hop eller rock och då får vi skapa förutsättningar för detta. Att vi kallar det för Mer klubb är just för att vi vill att det ska växa sig fram till något mer.  Alla behov vi hittills jobbat med att uppfylla hittills kommer i grunden från studenters önskemål och idéer.

DE FÖRSTA EPP-FREDAGARNA har enligt Gustafsson visat på ett växande intresse med över 300 gäster, trots att det inte spenderats särskilt mycket på marknadsföring.
– Den här våren blir en läroperiod för alla. Vi vet inte hur mycket bolaget kommer växa med tiden och det viktigaste är att vi skapar en verksamhet med stabil ekonomisk grund att stå på. Vi vill även att personalen ska vara trygga i sina roller och då kan det vara bra att inte ha en alltför stor kostym att fylla så här i början.

JUST NU BEFINNER sig Kårhuset mitt uppe i en fortsatt rekryteringsprocess. Fredrik Gustafsson säger att man gärna ser intresserade och engagerade studenter som bland annat bartender och DJ.
– I dagsläget fyller vi behovet på fredagar, men ju fler och ju bredare kompetens vi har desto fler behov kan vi tillgodose under fler dagar.

DISKUSSIONER OM ATT ha lördagsöppet redan den 15 februari förs just nu, säger Fredrik Gustafsson, men det har ännu inte beslutats om innehåll. Säkert är att Kårhuset är öppet, med någon form av klubb på kvällen, lördagen den 22 februari.

TEXT OCH FOTO:
ANDERS SAMUELSSON