Platsbrist, avsaknad av toaletter och lätt att fuska. Hörsalarna anses olämpliga för salstentor – men risken finns att de fortsätter att användas.

Hörsalstenta...
Hörsalstenta…

Beskedet från studentkårerna är tydligt: Hörsalar är inte lämpliga för salstentor. Studenter har kontaktat NTK, Umeå naturvetar- och teknologkår, för att vädra sitt missnöje rörande platsbrist, störmomenten när andra studenter ska ta sig förbi bänken, till exempel för att gå på toaletten, och att det är lätt att fuska i hörsalarna.

Maja Stenberg, studiesocialt ansvarig på NTK, säger att hon själv skrivit en tenta i en hörsal och upplevde ett flertal problem.
– Vill man så är det inte svårt att fuska. Bänkraderna lutar så att man lätt kan se den som sitter framför en. När jag skrev min tenta var det dessutom svårt att få plats med allt. Vi skulle rymma tentan, skrivmaterial och en stor pärm på det lilla bordet.

Ylva Karlberg, kommunikationsansvarig på NTK, säger att just det faktum att studenterna sitter tätt i de trånga bänkraderna kan leda till problem i själva skrivandet.
– Ibland finns det inga toaletter i salarna, utan en av skrivvakterna måste följa studenten ut ur salen. Det blir dessutom ett problem när någon ska gå på toaletten för då får man packa ihop sina saker, ställa sig upp för att släppa förbi den som ska ut. Det tar tid och det händer att man är mitt uppe i en fråga och tappar det flow man just då har.

I Östra Paviljongen finns åtta tentasalar med tillsammans 620 skrivplatser. Till dessa kommer ungefär 1 600 skrivplatser belägna både på och utanför campus. Umeå studentkår menar att problemet både består av antalet salar och kvaliteten på några av dem. I ett gemensamt svar från kårernas studerandeombud säger man att det på lång sikt behövs fler tentasalar på campus för att lösa problemen.

Britta Åkerlund, områdeschef vid Universitetsservice, säger att om man under de tentamensintensiva perioderna kunde fördela tentorna på fler dagar än på två eller tre, och fördela tiderna mer under dagen, så skulle behovet av externa salar i princip inte finnas, utan då skulle alla studenter rymmas på Östra Paviljongen.
– Sammanfattningsvis kan vi säga att det under cirka 15 dagar per år finns behov av fler tentasalar. En alternativ lösning till fler tentasalar kan vara en förändrad och samordnad kalenderplanering.

Läs mer om tentalokalerna i Vertex nr 8-2015.

Text och foto:
Anders Samuelsson