Hela klassen har bidragit i projektet. Alla är bra på olika saker och det gäller att ta tillvara på det.

Det säger Albin Davidsson, vars klass inlett ett kultursamarbete under namnet UmeaheartRiga.

Som ett led i det annalkande kulturhuvudstadsåret bidrar Kulturentreprenörerstudenter med att knyta kulturella band mellan Umeå och systerstaden Riga. Ett initiativ som de gett namnet UmeaheartRiga. Vertex fick en pratstund med Albin Davidsson och Petra Svanström som går andra och sista året på kulturentreprenörsprogrammet. Deras klass har, i samarbete med Kultur på campus och Umeå2014, arrangerat spelningar i Riga med Umeåartisten Slow Fox (Sofia Henriksson). Det medförde en resa i början av oktober som gav såväl nya erfarenheter som kontakter.

– Det var en ynnest att få uppleva det här, säger Petra. Vi fick uppleva mycket av staden, samtidigt som vi hade mycket att göra. Det var sena kvällar och tidiga mornar.

Jonas Ericson är projektledare för Kultur på campus. Han säger att de länge varit intresserade av ett utbyte med Riga. När han fick höra att kulturentreprenörerstudenterna var intresserade av att göra en klassresa dit väcktes idén om ett samarbete. Som första studentgupp fick de således arrangera ”Cultural trade”, en förgrening till Kultur på campus som tidigare besökt Tyskland och Kanada.

– De hade i uppdrag att ordna spelningar med Slow Fox i Riga, säger Jonas Ericson. Dels på campus, men även ute i nattlivet.

Sedan i maj, med undantag för sommaren, har arbetet pågått. Finansiering, biljetter, boende, spelställen samt marknadsföring är exempel på saker som skulle ordnas innan avresan..

– Kultur på campus lämnade arrangörsrollen till oss vilket ledde till att klassen kunde växa med uppgiften, förklarar Petra. De fem spelningarna gick bra och publiken verkade ta till sig musiken.

 

Läs mer om kulturentreprenörernas resa i nästa nummer av Vertex.