Vänsterstudenterna blev klart populärast  bland de 715 medlemmar i Umeå studentkår som röstade i kårvalet. Vänsterstudenterna fick 37 procent av rösterna och 12 av kårfullmäktiges 31 mandat.

715 av Umeå studentkårs 4 654 medlemmar deltog i kårvalet, vilket gav ett valdeltagande på 15,4 procent, en marginell minskning från fjolårets 15,8 procent. Mer markant var ökningen av antalet blankröster, från 40 ifjol till 71 i år.

– Det är bra att vi lyckas behålla intresset för att rösta, även om det ökade antalet blankröster bör granskas noggrannare, säger Liss Jonasson, ordförande för Umeå studentkårs valnämnd, i ett pressmeddelande.

Studentpartiet Socialdemokraterna blev näst största parti med 29 procent av rösterna, vilket ger 9 mandat i kårfullmäktige, studentkårens ”riksdag”. Förenade studenter var det enda parti som minskade – de nuvarande 5 mandaten i fullmäktige kommer under nästa läsår att vara 3.

Vilka partier som bildar kårstyrelse, studentkårens ”regering”, blir klart när konstituerande kårfullmäktige hålls i maj. Den nya kårstyrelsen tillträder formellt den 1 juli 2014.