Kårhuset, medlemsantal och antalet lärarledda undervisningstimmar diskuterades under första delen av Umeå studentkårs valdebatt.

Under lunchen i dag hölls den första av två kårvalsdebatter. Representanter från samtliga sex partier fanns på plats för att diskutera såväl det gångna året, specifika sakfrågor och kårens framtid. Inledningsvis fick partierna presentera sig själv för åhörarna som  uppgick till ett 20-tal.

DÄREFTER REDOGJORDE sittande kårstyrelse – bestående av Umeås liberala studentförening, Vänsterstudenterna och Förenade studenter – för det gångna året och övriga partier fick lufta sina åsikter kring detta. Sedan inleddes själva debatten.

UNDER DE DRYGT 45 minuter som debatten pågick fanns ett par punkter som väckte starkast debatt. Vänsterstudenternas Linus Lundström, som också är Umeå studentkårs ordförande, sa att styrelsen fick Kårhuset i knät när de tog över efter den förra styrelsen och att det varit en energikrävande process, men att de kommit långt på vägen. Linus Lundström sa också att ambitionen fortfarande finns att ta över verksamheten på Scharinska villan när denna är renoverad 2015.

DAVIS KAZA, Arbetarpartiets studentfackliga alternativ, riktade skarp kritik mot detta och vad han kallade byggandet av ett krogimperium i och med Kårhuset och Scharinska.
– Det finns två vägar att gå. Antingen driver man ett krogimperium, eller så bedriver man studentfackligt arbete. De två är inte förenliga, vilket många verkar tro.

NÅGOT SOM FLERA av partierna verkade vara överens om var att något måste göras åt den rådande bostadsbristen och att det behövs mer arbete för att få fler medlemmar att gå med i och engagera sig i kåren. Att antalet lärarledda timmar måste utökas var många också överens om.

ANDRA DELEN AV årets kårvalsdebatt hålls den 23 april, preliminärt kl. 12.00 i Hörsal A i Lindellhallen, Samhällsvetarhuset.

 TEXT OCH FOTO:
ANDERS SAMUELSSON