karhusbildEfter vikande intäkter och en tidigt ifrågasatt budget försattes Kårhuset Universum i konkurs. Vertex har tittat närmare på orsakerna bakom kårhuskraschen.

Det är främst vikande ekonomi som ägarna pekat ut som orsak till konkursen. Uppstarten hösten 2013 drog ut på tiden, serveringstillståndet dröjde och första verksamhetsåret gick back med 700 000. Därefter har intäkterna från de alltför fåtaliga besökarna inte varit i nivå med utgifterna. För att verksamheten skulle kunna fortsätta hade bolaget Kårhuset Pålebacken AB begärt att kapital skulle skjutas till, enligt uppgifter 900 000 kronor, en summa som ägaren Kårhusstiftelsen inte uppgav sig ha möjlighet att gå in med på kort sikt.

Wilmer Prentius, ordförande för Kårhusstiftelsen och Umeå studentkår, säger till Vertex att han är nöjd med den verksamhet som bedrivits på Kårhuset, men inte med ekonomin.
Hos vem eller vilka ligger egentligen ansvaret för att det blev så här?
– Ägare, styrelse och VD.

Trots att den huvudsakliga orsaken till konkursen är ekonomin ifrågasätts huruvida Umeå studentkår som organisation har kunnat hantera Kårhuset på ett bra sätt. En person med insyn i Kårhuset menar att det finns ett flertal punkter som ligger till grund för händelserna. Bland annat bristande rekryteringskompetens, ekonomiska brister, orutin och en organisation som inte var mogen uppgiften.
– Man kan inte underskatta den mängd tid och kraft som företagare måste lägga ned för att få en verksamhet att fungera ekonomiskt. Man brukar säga att tid är pengar, vilket är primärt i näringslivet där snabba beslut måste tas. För varje beslut som tas finns en risk och inom kåren finns inte personer med tillräcklig rutin för att kunna förutse konsekvenserna i tid. Besluten som tagits har ofta tagits under stor tidspress och saker kom upp till ytan när det redan var för sent.

Kårhusets knappt tvååriga resa har av vissa ifrågasatts från första början. På kårfullmäktige den 10 april 2013, där kårstyrelsen bestod av Studentpartiet Socialdemokraterna, Moderata studenter och Liberala studenter, beslutades att avsätta totalt 200 000 kronor från Umeå studentkårs framtidsfond för att skapa aktiebolaget Kårhuset Pålebacken. Kritiska röster höjdes från Vänsterns studentförbund (VSF) och Arbetarpartiets studentfackliga alternativ mot såväl beslutsunderlaget som den budget som presenterats. I protest mot detta lämnade de båda partierna mötet.

Bore Sköld från SVS kallade senare budgetförslaget ”det sämsta jag någonsin sett” och sa vidare: ”Det är helt katastrofalt oansvarigt ur ett ekonomiskt perspektiv.”
Du kallade budgeten oansvarig. Var brast den egentligen?
– Det fanns ingenting i den. Dåvarande kårstyrelsen hade förväntade inkomster och utgifter, men inga idéer i övrigt. Det saknades bland annat löne- och investeringskostnader, vilket sedan visade sig när Kårhusstiftelsen tvingades skjuta till pengar.
Du pratade innan fullmäktige i april 2013 med Peter Haghjoo, som tidigare drev Corona , föregångaren till Kårhuset, i samma lokaler, och han fanns även på plats på fullmäktige. Vad tyckte han om planerna?
– Han visade mig tre årsbokslut för att visa hur verkligheten såg ut och vilka kostnader en sådan verksamhet medför. Han fanns tillgänglig för att informera om detta, men de ville inte höra vad han hade att säga och han blev väl mer eller mindre utkörd.

Wilmer Prentius, Umeå studentkårs ordförande, representerar liksom Bore Sköld Vänsterns studentförbund.
Har det varit svårt att engagera sig i och driva ett projekt som ditt parti redan från början menade skulle innebära ett miljonunderskott?
– Kårhuset Pålebacken AB har bedrivits i bolagsform, där driften inte har legat på Umeå studentkår. I övrigt så måste man ta ställning till den verklighet man möter, då får man släppa eventuella preferenser.

Läs hela reportaget i Vertex nr 1-2015.

Anders Samuelsson

Fotnot: Vertex har varit i kontakt med Kårhuset Universums f.d. VD Jessica Norrgård, som avböjt att kommentera händelserna.