Kårhuset Universum går i graven. Styrelsen för bolaget har lämnat in en konkursansökan och hur Kårhuset kommer att användas framöver är oklart.

I ett pressmeddelande från Kårhusstiftelsen, som i höstas övertog ägandet av Kårhuset, pekas främst vikande ekonomi ut som orsaker till konkursen. Uppstarten förra hösten drog ut på tiden, första verksamhetsåret gick back med 700 000, och sedan har intäkterna från de alltför fåtaliga besökarna inte varit i nivå med utgifterna.

För att verksamheten ska kunna fortsätta hade bolaget Kårhuset Pålebacken AB begärt att kapital ska skjutas till, en summa som ägaren Kårhusstiftelsen inte uppger sig ha möjlighet att gå in med på kort sikt. Nu har en konkursansökan lämnats in.

– Vi vill vara väldigt tydliga med att detta inte på något sätt kommer att påverka den studentfackliga verksamhet som Umeå studentkår bedriver, säger Wilmer Prentius, ordförande i Kårhusstiftelsen och Umeå studentkår, i pressmeddelandet.

Luncherna i Kårhuset Universum kommer att fortsätta, men hur lokalerna ska nyttjas under kvällstid är ännu oklart.