Den 4 december får Umeå studentkår veta om deras ansökan rörande serveringstillstånd på det nyöppnade Kårhuset får grönt ljus. Då tas beslut i Miljö- och hälsoskyddsnämnden. 

Umeå studentkårs ordförande Linus Lundström säger att han hoppas att alla ansökningar är i sin ordning så att tillståndet att servera alkohol kommer och ett officiellt invigningsdatum för Kårhuset kan spikas.
– Inget datum är beslutat i dagsläget, men rent teoretiskt kan vi öppna direkt vi fått tillståndet, säger Linus Lundström.
Sedan början av höstterminen serveras lunch i Kårhuset, där det även finns öppna studieplatser.

ANDERS SAMUELSSON