Valfeber och en sen kvällsrunda genom kårhusen i Umeå. Det är två av spåren i Vertex nya nummer, som också innehåller frågor kring bratwurst och musik.

karhusrundaNär Umeå studentkår går till val är det de 31 mandaten i kårfullmäktige som står på spel. I valet för ett år sedan knep Vänsterns studentförbund 9 av mandaten och bildade sedan kårstyrelse tillsammans med Förenade studenter och Liberala studenter. Kårfullmäktige är studentkårens ”riksdag” och kårstyrelsen dess ”regering”, kan man säga.

INFÖR VÅRENS KÅRVAL har Vertex pratat med de sex partier som ställer upp om viktiga frågor – och försökt utreda om fjolårets turbulens kring bristande valsäkerheten är ett minne blott. Vi pejlar också läget inför det mer personorienterade valet inom Umeå naturvetar- och teknologkår.

UTBUDET AV KÅRHUS i Umeå har ökat och i nya numret gör vi en kvällsrunda för att prata med folk och pejla stämningar på Kårhuset Origo, Kårhuset Villan och Kårhuset. I nya numret besöker vi också ett kollektiv där musiken fyller hela huset, pratar med ett par tyska utbytesstudenter om bratwurst och svenskar och mycket mer.

VERTEX NR 3-2014 trycks på torsdag och delas ut under helgen och i början av nästa vecka. Då kan man också hämta tidningen i något av Vertex tidningsställ på campus.