Studentinflytandet och rätten till insyn vann. Ungefär så kan man sammanfatta ett mål i Kammar-rätten som Umeå studentkår gick segrande ur.

I början av sommaren avgjordes ett mål i Kammarrätten som Umeå studentkår ansåg principiellt mycket viktigt för studentinflytandet och kårernas insyn i viktiga ärenden. Det handlar om så kallade delningar, en speciell typ av remissförfarande som oftast handlar om förslag till regeringsbeslut, där förslaget undantas från offentlighetsprincipen och inte räknas som allmän handling och därför inte lämnas ut per automatik.

När kåren förstod att Umeå universitet via en delning fått ta del och lämnat synpunkter på ett förslag på mindre ändring i högskoleförordningen – synpunkter som Umeå studentkår alltså inte kunde ta del av eller fick delta i beredningen inför – som kåren under förra läsåret började arbeta med frågan.

Detta slutade med att kåren, efter flera olika turer, tog frågan ända till Kammarrätten, nu i ett mål mot Linnéuniversitetet. Kammarrätten slog i juni slog fast att yttranden som formulerats som svar på delningar inte får nekas att delas ut – till exempel till intresserade studentkårer. Något som Umeå universitet, enligt Umeå studentkår, tidigare konsekvent gjort.
Hur länge har det varit så?

Carl Larsson.
Carl Larsson.

– Det är det som är det roliga: vet inte hur länge. Vi har ju inte fått kännedom om det som sägs i delningar. Det var därför vi la så mycket tid på den här frågan, säger Carl Larsson, som var utbildningsansvarig på Umeå studentkår läsåret 14/15.

Han är nöjd med utfallet, efter allt arbete som han och kåren lagt ner.
– Det är kul att det blev som det blev. Det är en principiellt viktigt fråga för studentinflytandet.

Umeå studentkår har i en skrivelse till Umeå universitets rektor Lena Gustafsson begärt att rektor tar ansvar för att garantera insyn och studentinflytande även i samband med delningar.
Lena Gustafsson säger till Vertex frågan om delning är inte helt enkel.
– Eftersom det finns flera aspekter på detta och eftersom vi sätter stort värde, för universitetets utveckling,  på samverkan med våra studenter, så kommer vi i universitetsledningen att ha en dialog med kårordförandena för att diskutera frågan.

Bertil Janson