Umeå studentkår har startat ett samarbete med det omdebatterade fastighetsbolaget Heimstaden, som köpt 1601 lägenheter av AB Bostaden.

I juni 2017 beslutade kommunfullmäktige i Umeå att sälja ut 1601 av AB Bostadens lägenheter till det privata fastighetsbolaget Heimstaden. Affären väckte starka reaktioner, inte minst bland studenter, som bebor över hälften av de berörda lägenheterna.

Daniel Lindblom.

Trots att representanter för Umeå studentkår tidigare riktat skarp kritik mot affären har kåren nu, som den enda av studentkårerna i Umeå, inlett ett samarbete med Heimstaden. Det beror inte på en förändrad syn på affären.
– Vi har medlemmar som både är för en utförsäljning av allmännyttan, och medlemmar som är jättekritiska. Och båda sidorna jobbar vi för när vi pratar med Heimstaden, säger kårordförande Daniel Lindblom.

Läs mer i Vertex nr 1-2018.

Text och foto:
Vendela Wikström