Nyfiken på dina framtida karriärmöjligheter? Då är det läge att kolla in arbetsmarknadsmässan Uniaden, som i år har slipat sitt utbud både vad gäller hållbarhet och innehåll.

Uniaden, som i år hålls den 28–29 januari i Universum, utgör en träffpunkt för studenter och näringslivet. Målet är att ge studenterna tillfälle att utforska arbetsutbudet efter avslutad utbildning, och dessutom undersöka möjligheterna till exjobb, uppsatsskrivande och sommarjobb.
– Det är inte alltid så enkelt att veta vart man vill i framtiden eller vilka möjligheter man har. Det är därför vi vill skapa den här mötesplatsen, berättar Gustav Olsson, projektledare för Uniaden 2020.

En nyhet för i år är att mässan utökas till två dagar, vilket ger plats för fler programpunkter.
– Vi gör det för att vi vill öka behållningen för både företag och studenter, menar Olsson. Under dag två kommer vi ha fyra gästföreläsningar, med paneldiskussion tillsammans med föreläsarna som avslutning.

Läs hela intervjun i Vertex nr 1-2020.

Michelle Jerkku
Foto: Shakhawat Rafi